A+ A A-
Free Responsive Joomla Template

За Адекватно Екологично Динамично Национално Обединение

 

За Eфективно Динамично Научно Обкръжение, За Ефективно Далновидно Национално Обединение, ЗА ЕкоДела Новости и Опит, За Етика, Дела, Носвости и Опит, ЗА Едно Дейно Ново Общество...

ЗАЕДНО можем повече!
                                              ЗАЕДНО можеш и Ти...

 

Сдружение ЗАЕДНО е създаденo като гражданско дружество между Съвместният геномен център OOД (СГЦ) и Хромана ЕООД .  От 03.2013г. ЗАЕДНО започна практически своята работа като ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР.

Целта му е да служи като първия модел на публично-частно партньорство в рамките на един високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса. С включването си към потенциала и базата на СГЦ, Хромана в голяма степен засилва възможностите и капацитета в химично и аналитично отношение, което ще даде възможност на потребителите да се възползват от пълния научен и технологичен ресурс на един технологичен център на световно ниво. 

Тази функция ЗАЕДНО ГД ще осъществява чрез:

  • Създаване на иновативни продукти с висока добавъчна и конкурентна способност и пазарна ниша,
  • Предоставяне на висококачествени услуги, свързани с качеството на растителна и животинска продукция и безопасността на храните,
  • Обучение на  високотехнологични кадри,
  • Предоставяне на консултантски услуги – ефективно партниране на бизнеса в областта на високите технологии.
  • Предоставяне на аналитични услуги – ефективно партниране на бизнеса в областта на високите технологии контрола на качеството и спазването на високите екологични практики и интересите на потребителите.
« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31