Logo
Free Responsive Joomla Template

За Адекватно Екологично Динамично Национално Обединение

 

За Eфективно Динамично Научно Обкръжение, За Ефективно Далновидно Национално Обединение, ЗА ЕкоДела Новости и Опит, За Етика, Дела, Носвости и Опит, ЗА Едно Дейно Ново Общество...

ЗАЕДНО можем повече!
                                              ЗАЕДНО можеш и Ти...

 

Сдружение ЗАЕДНО е създаденo като гражданско дружество между Съвместният геномен център OOД (СГЦ) и Хромана ЕООД .  От 03.2013г. ЗАЕДНО започна практически своята работа като ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР.

Целта му е да служи като първия модел на публично-частно партньорство в рамките на един високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса. С включването си към потенциала и базата на СГЦ, Хромана в голяма степен засилва възможностите и капацитета в химично и аналитично отношение, което ще даде възможност на потребителите да се възползват от пълния научен и технологичен ресурс на един технологичен център на световно ниво. 

Тази функция ЗАЕДНО ГД ще осъществява чрез:

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.