A+ A A-

Генетични анализи

СГЦ предлага широк набор от услуги в областта на ДНК анализа. Целта на екипа на ЗАЕДНО е с професионализъм и компетентност да бъде реализирана всяка една задача/проект, поставена от клиента.

Предлагани услуги:

  • ДНК секвениране

СГЦ разполага с автоматичен 4 капилярен ДНК секвенатор ABI 3130, осигуряващ ДНК секвениране с висока точност на плазмиди и PCR продукти до 1000 бд.

За целите на секвенирането, СГЦ предлага безплатно универсалните праймери М13 и Т7. При необходимост от специфични праймери, те се набавят от клиента. При заявка от страна на клиента, СГЦ може да поръча синтезирането на специфични праймери с желана нуклеотидна секвенция.

  • ДНК фрагментен анализ

4 капилярният ДНК секвенатор ABI 3130 DNA Analyzer дава възможност за прецизен ДНК фрагментен анализ, осигуряващ широк спектър на приложения (микросателитен анализ, AFLP, генотипиране, SNP скриниране, оценка на биоразнообразието и др.).

  • Пиросеквениране

Благодарение на наличния в СГЦ пиросеквенатор PyroMark Q96 ID е възможно провеждането на генетичен анализ на PCR продукти, посредством секвениране в реално време.PyroMark Q96 ID е изключително мощна платформа за провеждане на количествен анализ на CpG метилиране, както и заефективно и високопроизводително SNP генотипиране. PyroMark Q96 ID предоставя и едно цялостно решение за идентификация на микроорганизми на основата на секвениране на къси специфични участъци.

 

Ще получите резултатите си директно, в удобен за Вас електронен формат.

При заявка от Ваша страна, нашият екип е готов да Ви помогне при интерпретацията на Вашите резултатите.

„However, the genome is not the end of the story…“  Craig Venter

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31