A+ A A-

Идентичност

Идентичността на ЗАЕДНО

Биоикономика, базирана на научните познания

В началото на 21-ви век биотехнологиите достигнаха своя висок етап на развитие – т.нар. системен биологичен подход или  –омикс технологии. Това технологично развитие позволява на учените да изследват едновременно функциите на стотици гени, целият набор от протеини и нискомолекулни метаболити, както и взаимодействието между тях в различни организми. Появиха се нови научни направления - геномика, протеомика, метаболомика или най-общо -омика, а биоинформатиката се явява свързващо звено между тях. Този подход е известен като интегрална системна биология и изисква преплитане и коопериране на мултидисциплинарни екипи от изследователи и професионалисти. Това ще позволи да се разберат не само разликите между микроорганизмите, растенията, животните и хората, но също така ще даде възможност да се използва техния потенциал за развитието на биоикономиката, базирана на натрупаните научни познания

ЗАЕДНО – Единен, ефективен организъм

ЗАЕДНО е нова иновационна структура която има за цел да покаже как съвременните научни познания и опит могат да посрещнат изискванията на индустрията. ЗАЕДНО ще служи като модел за публично-частно партниране, което би могло да се окаже добра основа за развитието на биоикономиката в страната.

« December 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31