A+ A A-

Мисия

Мисията...

 

...създаването на обединена и общодостъпна материална база и интелектуален капацитет, и обединяване усилията на страните при участие в научноизследователски проекти, съвместно изпълнение на договорни задачи и сервизни услуги, съвместно организиране и провеждане на обучение и квалификационни курсове в областта на омикс-технологиите, съвместно организиране на рекламна, популяризираща и консултантска дейност и създаване на акредитирана по ЕС 17025 изпитвателна лаборатория.

Работа в полза на научната общност, бизнеса и обществото в България с цел изграждане на мост между тях и катализиране на биоиконмиката на страната в контекста на Европейската политика за развитие на иновациите и познанието и изграждане на икономика, базирана на познанието и природосъобразното експлоатиране на ресурсите заложена в хоризонт 2020 на ЕС.

« December 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31