Logo

Повелия на Кубрат

Разказват, че на смъртният си одър Кубрат повикал синовете си. Потомците на великият хан се наредили около баща си и зачакали да чуят последния му съвет. Старият хан им показал сноп стрели и призовал своите наследници да ги счупят. Колкото и усърдно да се опитвали да изпълнят заръката, на никого от синовете това не се отдало. Тогава Кубрат развързал снопа и започнал за чупи стрелите една по една. После вдигнал поглед към младите български благородници и им казал – Докато сте ЗАЕДНО ще сте като този сноп стрели. Разделите ли се, ще бъдете покорени. Знайте, че силата се крепи на единството.

 

ЗАЕДНО – Единен, ефективен организъм
ЗАЕДНО можем повече!

ЗАЕДНО е нова иновационна структура която има за цел да покаже как съвременните научни познания и опит могат да посрещнат изискванията на индустрията. ЗАЕДНО ще служи като модел за публично-частно партниране, което би могло да се окаже добра основа за развитието на биоикономиката в страната.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.