A+ A A-

Професионализъм

/Професионализмът и човешкият ресурс на ЗАЕДНО/

 

Нашият стремеж е ЗАЕДНО да бъдем правилно организирана, устойчива във времето, незастрашена от случайни фактори, ефективно работеща и развиваща се организация. 

Спазване на закона и моралните принципи

Ние правим това, което е законно, правилно, явно и открито. Посветили сме се на най-високите стандарти и отличното качество във всичко, което правим: в полза на нашите клиенти и на обществото. В своята дейност сме надеждни, честни, лоялни и заслужаваме доверие. 

Толерантност в отношенията

Екипът ни е отворен към най-добрите специалисити в помощ на развитието на Биоикономиката на страната – малади и енергични, както и улегнали с опит и солидни познания професионалисти - мотивирани, ангажирани, и проактивни. Семейството на ЗАЕДНО се отнася с уважение както помежду си, така и с хората, с които има професионални контакти. Излагаме открито мненията си и подхождаме към тях професионално. Действаме съгласувано при вземане и изпълнение на решения.  

Винаги сме в търсене на усъвършенстването

По-доброто качество е стремеж и представлява основата на дейността на ЗАЕДНО. На тази база ние постоянно се стремим да се усъвършенстваме чрез привличане на най-добрите специалисти в своите обласи, предлагане на обслужване, което да е по-добро от досега предоставяното и надхвърлящо очакванията на потребителите.    

Приемаме личната отговорност

Считаме, че личната обвързаност и отговорност са едновременно право и привилегия и приемаме личната отговорност във всичко, което правим.

Следваме политика по качеството

Политиката ни по качество се основава на перфектното планиране, проверка и изпълнение, чрез които ние ще постигнем максимална удовлетвореност – ЗАЕДНО.

« December 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31