Logo

За нас

Сдружение „ЗАЕДНО” е създадено като гражданско дружество между Съвместен геномен център EООД (СГЦ) и Хромана ЕООД.  

От месец март 2013г. ЗАЕДНО започна практически своята работа като надграждане на ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ ЦЕНТЪР на СГЦ.

Целта му e да продължава да служи като първи модел на високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса. 

С включването си към потенциала и базата на СГЦ, Хромана в голяма степен засилва възможностите и капацитета му в химично и аналитично отношение, което ще даде възможност на потребителите да се възползват от пълния научен и приложен ресурс на един технологичен център на световно ниво. 

Сдружение ЗАЕДНО е организация, приспособима към пазарните, бизнес и академични нужди и конкретните потребности на потребителите, доставяйки по този начин висококачествени широкоспектърни услуги при разумни и достъпни условия, бидейки мост между потребители, бизнес и академичната общност. 

 Екипът на ЗАЕДНО е малък. Състои се от малко ядро силно мотивирани и проактивни професионалисти, което бързо може да бъде разширено и допълнено в зависимост от стоящите потребности на обществото, бизнеса и науката, за да отговори на необходимите нужди за сравнително голяма производителност и качество на услуги с високотехнологичен и интелектуален профил.  

ЗАЕДНО залага на семейство от знаещи и можещи. Така бихме искали да ни познават науката, бизнеса и гражданите.

 

    допълнителна информация

::PRESENT::

::декларация на ръководството::
::Business Standards::

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.