За Адекватно Екологично Динамично Национално Обединение

25.06.2012

За Адекватно Екологично Динамично Национално Обединение

  За Eфективно Динамично Научно Обкръжение, За Ефективно Далновидно Национално Обединение, ЗА ЕкоДела Новости и Опит, За Етика, Дела, Носвости и Опит, ЗА Едно Дейно Ново Общество... ЗАЕДНО можем повече!                                              ЗАЕДНО можеш и Ти...   Сдружение ЗАЕДНО е създаденo като гражданско дружество между Съвместният геномен център OOД (СГЦ) и Хромана ЕООД .  От 03.2013г. ЗАЕДНО започна практически своята работа като ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР. Целта му е да служи като първия модел на публично-частно партньорство в рамките на един високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса. С включването си към потенциала и базата на СГЦ, Хромана в...

Read more

За Eфективно Динамично Научно Обкръжение
За Етика, Дела, Новости и Опит
За Едно Дейно Ново Общество
ЗАЕДНО можем повече!

Идентичност

08.04.2013

Идентичност

Идентичността на ЗАЕДНО Биоикономика, базирана на научните познания ...

Read more
Мисия

08.04.2013

Мисия

Мисията...   ...създаването на обединена и общодостъпна материална б...

Read more
Перспективи

08.04.2013

Перспективи

Перспективите...    По-зелена България     По-чиста...        По-ум...

Read more
Заедно идеята

08.04.2013

Заедно идеята

Основната цел на Съвместния геномен център, а вече и сдружение ЗАЕДНО ...

Read more