A+ A A-

Проведе се първия семинар

Място:
аула,  Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, София

 

Организатори:
 Съвместен геномен център към СУ “Св. Климент Охридски”, фирма “Манев и партньори”, Кредо “Бонум” и др.

 

Целева група:

академични и бизнес среди, инвеститори;

Програма

Регистрация на участниците                                                8:30-10 ч.

Откриване: акад. А. Атанасов, проф. М. Шишиньова, патентен адвокат К. Манев                                                                       10.30 ч.

 

Първи панел:

Предизвикателства пред екобиотехнологиите в 21 век

1.   Перспективи пред екобиотехнологиите – акад. Ат. Атанасов       11 ч.

2.   Институционална и правна система на екобиотехнологиите – проф. Б. Неделчева                                                                        11.30 ч.

3.   Интелектуалната собственост в екобиотехнологиите – доц. М. Маркова                                                                                    12 ч.

4.   Актуални правни аспекти на интелектуалната собственост в екобиотехнологиите в ЕС – пат. адвокат К. Манев                  12.30 ч.

Втори панел:

Национални и европейски програми за финансиране на екобиотехнологиите

1.   „Насърчаване на интернационализацията на българските

предприятия” - г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, Дирекция "Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия”   13 ч.

2.   "Национален иновационен фонд" – г-жа Мина Жечева, мл. експерт в отдел „Проектен цикъл”,Дирекция „Програми и проекти”       13.20 ч.

3.   "Инициативата ЕВРИКА и съвместна програма Евростарс" – г-жа Светлана Евгениева, младши експерт в отдел „Проектен цикъл”, Дирекция „Програми и проекти”                                   13.40 ч.


Oбяд                                                                                          14 ч       

 

Трети панел:

Инвестиционни предизвикателства пред бизнеса в екобиотехнологиите

1.   Екобиотехнологиите в областта на фитофармацията – доц.С. Берков    14.30 ч.

2.  Зелената енергия и екобиотехнологиите – експерт, “Кредо Бонум” 

    15 ч.

3.  Екобиотехнологиите в областта отпадъците и замърсяванията - доц. Р. Димков                                                                                 15.30 ч.

4.  Практики на европейски фирми в областта на интелектуалната собственост в екобиотехнологиитеексперт И.Зайков         16 ч.

 

 

Четвърти панел: 

Социално – икономическа и пазарна реализация на проекти в екобиотехнологиите

1.   Методика за бизнес планиране и проекти в областта на екобиотехнологиите – проф. Д. Копева                                    16.30 ч.

2.   Оценка на икономическата ефективност в областта на екобиотехнологиите – доц. Д. Андреева, д-р Д. Благоев         17 ч.

 

 

Дискусия                                                                                    17.30 ч. 

Закриване на семинара