A+ A A-

Предстои провеждане на семинар на тема Традиционни храни и здравето на българина

Уважаеми Колеги и приятели,

С увеличаване на нашите познания за здравето на човека, все повече и
повече разбираме взаимовръзката му с начина на хранене.
Вероятно некачествената храна и неправилното хранене са едни от
най-съществените причини за резкия скок на икономически важните
заболявания на българите.
Инициативата, която Съвместния геномен център подхвана за
организирането на семинар на тема "Традиционни храни и здравето на
българина " се оказа, че съвпада  с намеренията на дирекция "Наука"
към МОМН за организирането на поредица от подобни мероприятия в рамките
на проекта "Наука и бизнес", който те са спечелили към ЕС.
В тази връзка Съвместния геномен център се ангажира активно с оказване
на съдействие на МОМН по организацията на първия от този род семинари.


Мероприятието се планува да се проведе в хотел "Империал" г.Пловдив в
периода от 27 до 30.05.2013.
Желая Ви светли Великденски празници.

 

Събитието се осъществява по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.05-0001„Наука и бизнес”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През 2011 г. дирекция „Наука”, Министерство на образованието, младежта и науката стартира изпълнението на дейностите по проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес”, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

 

Една от специфичните дейности по проекта е организирането на тематични школи и борси за научни идеи в различни области на науката.

 

Целта е създаване на ефективни инструменти за изграждане на благоприятна среда за по-активно взаимодействие между науката и бизнеса и на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учени, научните изследвания и реализацията на научните резултати. Да се срещнат търсенето и предлагането на научно-иновативни услуги, продукти и резултати и да се обсъдят възможностите за тяхната съвместна реализация и усъвършенстване.

 

Първото научно събитие ще бъде проведено в областта на храните, селското стопанство и биотехнологиите, на тема:

 

„ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИНА”.

 

Лектори и участници ще бъдат изтъкнати специалисти – биотехнолози, фармаколози, диетолози, химици агрономи, икономисти и други.

 

Програмата включва:

 

Хоризонтални панели за представяне на политиките и програмите, чрез които ще се подпомагат изследователски и иновационни дейности в областта на храните, селското стопанство и биотехнологиите;

 

Научни панели, в които ще се дикутират въпроси, свързани с: Храните и начина на живот; Новото във функционалните храни; Виното и винените продукти и здравето на човека; Народни способи за консервиране на храни и хранителни продукти; Про- и пребиотици – какви са перспективите за здравето на човека; Нови сортове и хибриди с високи хранителни качества; биологично земеделие; Българските храни и туристическия имидж на България и много други;

 

Тематични сесии по теми: Как да се върне традиционното на българската трапеза; Какво предлагат научните организации на бизнеса; Икономика, политика и производители.

 

Наша основна задача е да представим на участниците форум теми за дискусии, ново знание, възможност за партьнорства и възможности за навременна и актуална информация за програмите за подкрепа за периода 2014-2020 г.

 

Наша мисия е да привлечем повече млади хора, които се обучават или се занимават с научна работа да продължат своята кариера на научното поприще.

 

И не на последно място, да демонстрираме възможностите на сектора на храните, биотехнологиите и селското стопанство като структуроопределящ елемент за развитие на конкурентоспособна българска икономика.

 

Подготовката на научните теми и установяване на контакт с изтъкнати специалисти се осъществява с компетентното съдействие на Съвместния Геномен Център.