A+ A A-

Партньори

Партньoри 

Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

Селскостопанска академия 

Биологически факултет, СУ 

АгроБиоИнститут 

Университет по хранителни технологии - Пловдив 

Тракийски университет – Стара Загора 

Лесотехнически университет 

Аграрен университет – Пловдив 

Винзавод Асеновград 

Българо-руска търговско-промишлена палата 

Българска Академия на науките 

Университет за национално и световно стопанство - София 

Националния център по опазване на общественото здраве /НЦООЗ/ 

Медицински Университет – София