Super User

Super User

27-30 Май 2013 год.: Традиционни храни и здравето на българина

С увеличаване на нашите познания за здравето на човека, все повече и
повече разбираме взаимовръзката му с начина на хранене.
Вероятно некачествената храна и неправилното хранене са едни от
най-съществените причини за резкия скок на икономически важните
заболявания на българите

Инициативата, която Съвместния геномен център подхвана за
организирането на семинар на тема "Традиционни храни и здравето на
българина" се оказа, че съвпада  с намеренията на дирекция "Наука "
към МОМН за организирането на поредица от подобни мероприятия в рамките
на проекта "Наука и бизнес", който те са спечелили към ЕС.
В тази връзка Съвместния геномен център се ангажира активно с оказване
на съдействие на МОМН по организацията на първия от този род семинари.


Мероприятието се планува да се проведе в хотел "Империал", г. Пловдив в
периода от 27 до 30.05.2013.
Желая Ви светли Великденски празници.

 

Скъпи Приятели,

От името на Министерството на Образованието Младежта и Науката имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в тематичната школа озаглавена „ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ И ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРИНА”, която ще се проведе на 27 - 30 май 2013 г., град Пловдив, хотел Империал.

 

    Тази инициатива се осъществява по проект. BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес”, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

    Ако имате интерес да бъдете участник в този форум, моля да се регистрирате на специализираната страница на конференцията.

 

    Сайт за регистрация: http://212.122.183.213/

 

    За повече информация:

г-жа Марина Борисова, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    Учтиво ви приканваме да разпространите тази информация сред колеги, попадащи в целевата група на инициативата – учени, администрация и бизнеса в областта на хранителновкусовата промишленост, здравеопазването и туризма.

 

С уважение:

Лора Павлова,
                и

Акад. Атанас Атаносов,

Екипът на ЗАЕДНО :)

Subscribe to this RSS feed